Organisaties

Willen jullie als organisatie bijdragen aan het welzijn van vaders? Geweldig! Elke initiatief om vaders te ondersteunen in hun vaderschap moedig ik aan, en draag ik vanuit mijn expertise graag aan bij. Het is immers algemeen bekend dat een betrokken, aanwezige en bewuste vader een grote positieve impact heeft op de ontwikkeling van kinderen.

Wat kan ik voor jullie organisatie betekenen? Sinds 2015 heb ik ervaring met het coachen en trainen van vaders, en in het begeleiden van gesprekken tussen vaders. Vaders in de breedste zin van het woord, van jong tot oud en van samen met de moeder tot gescheiden.

Voor verschillende organisaties heb ik trainingen en webinars voor vaders gegeven, groepsgesprekken tussen vaders begeleid onder de noemer Vadercafé, en (zorg)professionals geïnformeerd over hoe vaders te betrekken bij de opvoeding.

De samenwerking met Patrick verloopt zeer prettig door een open communicatie, het meedenken in de vraag en het goed afstemmen van juiste momenten voor zijn aanbod in onze regio."

Wendy van Vliet, Kenniscentrum Kind en Scheiding

Mijn Aanbod

Momenteel heb ik onderstaand aanbod voor organisaties. Klik op de titel voor meer info. Wil je een training of een groepsgesprek op maat? Dat kan! Ik denk graag mee. Neem in dat geval contact met me op via het formulier onderaan of mail naar patrick@vadervisie.nl.

Het Vadercafé

Begeleiden van gesprekken tussen vaders met of zonder specifiek thema

Relaxed met je Ex

Training voor gescheiden vaders die de relatie met de moeder van hun kind(eren) willen verbeteren

Geïnteresseerd?

Hebben jullie als organisatie interesse in het aanbieden van het Vader Visie aanbod aan vaders binnen jullie netwerk? Neem dan vrijblijvend contact met mij op via patrick@vadervisie.nl of onderstaand formulier

organisatie

"Het Vadercafé is een mooi aanbod voor vaders in het algemeen, maar vanuit het Kenniscentrum Kind en Scheiding zien wij het als een belangrijk aanvullend aanbod voor vaders die zijn gescheiden. Zowel voor vaders die net gaan scheiden als bij wie een vader, om welke reden ook, zijn kinderen weinig of niet ziet. Onder de goede begeleiding van Patrick Timmermans worden thema’s besproken die alle vaders aangaan en zo worden vaders in hun kracht gezet binnen hun rol als vader voor hun kinderen.

Wendy van Vliet, Kenniscentrum Kind en Scheiding

Enkele organisaties die hebben samengewerkt of samenwerken met Vader Visie: